Dbam o to, by moja pomoc była dopasowana do zgłaszanego problemu i Państwa możliwości, ale też proponuję rozwiązanie, które uznaję za najbardziej skuteczne.  W zależności od celu spotkań, jaki wspólnie ustalimy terapia może mieć charakter krótkoterminowy (kilka, kilkanaście spotkań) lub długoterminowy.

psychoterapia indywidualna

konsultacja psychologiczna

To pierwsze spotkanie, podczas którego rozmawiamy o tym, co Państwa niepokoi i martwi, jakiej zmiany oczekujecie. Zwykle potrzebuję dowiedzieć się trochę o Państwa życiu, by zaproponować konkretny sposób pomocy. Jest to czas, by poznać się, też dobry moment na pytania z Państwa strony dotyczące np. moich kompetencji czy sposobu pracy.

Leczę lęki (zaburzenia nerwicowe), depresje i zaburzenia psychosomatyczne, w których problemy emocjonalne manifestują się w postaci dolegliwości cielesnych takich jak ból, problemy ze snem czy uczucie stałego zmęczenia.

Wspieram w trudnych życiowych sytuacjach, takich jak rozstanie, strata pracy czy żałoba.

 

Mam doświadczenie w pracy z osobami, które zmagają się ze skutkami urazowych wydarzeń, takich jak wypadek czy przemoc (praca z traumą).

Pomagam poprawić relacje z ludźmi, lepiej radzić sobie ze stresem, dokonać ważnych życiowych zmian.

Psychoterapia odbywa się w oparciu o kontrakt zawarty w trakcie pierwszych spotkań, jest to rodzaj umowy określający cel psychoterapii, częstotliwość spotkań, sposób płatności za sesje. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu (lub inaczej jeśli z jakiegoś powodu służy to psychoterapii).

psychoterapia rodzin

psychoterapia małżeństw i par

Wspieram małżeństwa i pary w pokonywaniu sytuacji kryzysowych (takich jak zdrada, choroba czy bolesna strata).

Pomagam porozumieć się i odnaleźć nową równowagę w związku w okresie ważnych zmian, takich jak narodziny lub dorastanie i usamodzielnianie się dzieci.

Zapraszam pary, które chcą zadbać o komunikację w związku, odbudować poczucie bliskości w relacji.

Celem terapii jest zwykle uzdrowienie relacji, ale niekiedy praca nad dobrym, jak najmniej raniącym rozstaniem.

Mam doświadczenie w pracy z parami z problemem niepłodności.

Spotkania odbywają się zwykle co 2 tygodnie. Zawsze uczestniczą w nich oboje patnerzy.

Prowadzę psychoterapię rodzinną w przypadku problemów wychowawczych, konfliktów w rodzinie, niepokojących zachowań dzieci.

Gdy zgłoszenie dotyczy osoby niepełnoletniej zawsze zapraszam na psychoterapię całą rodzinę, Jestem przekonana, że to w tym wypadku najskuteczniejszy sposób pomocy.

Wspieram dorosłych, którzy potrzebują wzmocnić się w roli Rodziców i skuteczniej rozwiązywać codzienne trudności.

Psychoterapia rodzinna jest pomocna w trudnych, kryzysowych sytuacjach, które dotykają wszystkich członków rodziny, tj. śmierć ważnej osoby, choroba dziecka czy któregoś z rodziców.

 

Spotkania odbywają się zwykle co 2 tygodnie

 

 

cennik

psychoterapia indywidualna: 50 min - 130zł

psychoterapia par: 50 min - 130zł

                                 75 min - 160zł

konsultacja psychologiczna: 50 min - 130zł

psychoterapia rodzinna: 75 min - 160zł

obrazy autorstwa Nataszy Piskorskiej - www.nataszapiskorska.pl

© 2020 Gabinet Psychoterapii Katarzyna Bartkowiak